Προφίλ Εταιρείας

Ο Στόλος μας

Φόρμα Κράτησης

Όροι Συμμετοχής

Επικοινωνία

Φόρμα Συμμετοχής σε Εκδρομή


ΕΚΔΡΟΜΗ…………………….……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ…………….ΕΩΣ……..
ΕΠΩΝΥΜΟ κ΄ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(ως εχει στο διαβατηριο)

1 …………………………………………………………
2 …………………………………………………………
3 …………………………………………………………
4 …………………………………………………………
5 …………………………………………………………
6 …………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΟ………………………
ΚΙΝΗΤΟ………………………...
FAX……………………………...

H KATΑΘΕΣΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ…………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ……………….
ΠΟΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ………………………………
ΗΜ/ΝΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ………………………………

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΦΑΞ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ (210-4120506)
  1. ΤΟ ΠΑΡΟΝ
  2. ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
  3. ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ 
  4. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ