Προφίλ Εταιρείας

Ο Στόλος μας

Φόρμα Κράτησης

Όροι Συμμετοχής

Επικοινωνία

ΜΟΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΔΑΥΛΕΙΑ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ  

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019  

ΜΟΝΟ ΜΕ 10€ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ!


Αναχώρηση 07.30 π.μ. από ΠΕΙΡΑΙΑ και 07.50 π.μ. από ΣΥΝΤΑΓΜΑ για ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ – ΔΑΥΛΕΙΑ. Φτάνουμε για επίσκεψη στη ΜΟΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ και συνεχίζουμε για ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ. Μετακινούμαστε προς ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, στάση και παραμονή για γεύμα στην πλατεία του χωριού. Εκεί μας δίνεται η ευκαιρία να επισκεφτούμε το μονογραφικό "Μουσείο Άρτου" (έξοδα ατομικά), με κεντρικό θέμα τον άρτο, πάντα σε σχέση με την τοπική ιστορία, την κοινωνία, την παράδοση, τα έθιμα και τις τοπικές ιδιαιτερότητες που αναπτύχθηκαν εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης, του κλίματος και τις εξέλιξης της γεωργικής τεχνολογίας. Επιστροφή σε ΑΘΗΝΑ και ΠΕΙΡΑΙΑ με μία ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ 10€