ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΡΗΝΟΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ 12ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 2020